O plan de sostibilidade turística de Santiago de Compostela

 

A Conferencia Sectorial de Turismo celebrada 0 30 de setembro de 2020 aprobou o Plan de Sostibilidade Turística de Santiago de Compostela. A Secretaría de Estado de Turismo, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela subscribiron o 11 de decembro de 2020 o Convenio para a execución do Plan de Sostibilidade Turística de Santiago de Compostela.

Os obxectivos deste Plan son os seguintes:

 

 

O orzamento do Plan de Sostibilidade Turística de Santiago de Compostela elevase a 3.000.000 euros, e desprégase nos seguintes eixos e medidas no período 2021-2023:

 

 1. Pacto Local para o desenvolvemento dun turismo sostible, equilibrado, seguro e responsable.
 2. Observatorio de Turismo Sostible.
 3. Estratexia de turismo sostible.
 4. Xerencia do PST-SC e Accións de Comunicación xeral.

Subtotal: 910.000 €

 1. Sistema integral de xestión do destino intelixente.
 2. Plan de mobilidade turística sostible e xestión dos usos do espazo público na cidade histórica.
 3. Plan de accesibilidade e deseño universal.

 1. Renovación da iluminación do patrimonio na zona vella.
 2. Plan de apoio a actividades produtivas urbanas e de economía creativa na cidade histórica.

 1. Impulso da economía circular no sector turístico.
 2. Compromiso contra o cambio climático no sector turístico.
 3. Programa de formación e asesoramento sobre a transición ecolóxica no sector turístico.
 4. Plan de sensibilización sobre a economía circular e o cambio climático para favorecer un consumo máis responsable.

 1. Creación de novos productos turísticos.
 2. Centro de Cultura Gastronómica de Galicia.
 3. Renovación da marca turística e dos instrumentos de mercadotecnia e comunicación.
 4. Plan de mercadotecnia e comunicación turística.