O Plan de Sostibilidade Turística de Santiago de Compostela

 

A Conferencia Sectorial de Turismo, celebrada o 30 de setembro de 2020, aprobou o Plan de Sostibilidade Turística de Santiago de Compostela. A Secretaría de Estado de Turismo, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago de Compostela subscribiron o 11 de decembro de 2020 o convenio para a súa execución.

Os obxectivos deste Plan son os seguintes:

 

 

O orzamento do Plan de Sostibilidade Turística de Santiago de Compostela ascende a 3.000.000 euros e inclúe os seguintes eixes e medidas:

 

 1. Pacto local para o desenvolvemento dun turismo sostible
 2. Observatorio de Turismo Sostible
 3. Estratexia de turismo sostible
 4. Xerencia do PST-SC e accións de comunicación xeral

 1. Sistema integral de xestion do destino intelixente
 2. Plan de accesibilidade e deseno universal

 1. Renovacion da iluminacion do patrimonio na cidade histórica

 1. Impulso da economia circular no sector turistico
 2. Compromiso contra o cambio climatico
 3. Programa de formacion e asesoramento sobre a transicion ecoloxica no sector turistico

 1. Creación de novos productos turísticos
 2. Centro de Cultura Gastronomica
 3. Plan de márketing e comunicación turística